Szanowni Państwo,

 

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom rynku w rozwoju branży transportu bliskiego pragniemy gorąco zachęcić Państwa do współpracy w zakresie konserwacji, modernizacji, budowy nowych urządzeń dźwignicowych.

 

Firma Oproject Michał Ochendowski specjalizuje się w następujących dziedzinach:

 

 • Przeprowadzenie stałych i doraźnych konserwacji / napraw urządzeń dźwignicowych dozorowych takich jak suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, dźwigniki;
 • Stały nadzór – utrzymanie ruchu – urządzeń dźwignicowych na terenie zakładu zamawiającego;
 • Wymiana części eksploatacyjnych takich jak liny, koła, sprzęgła, przekładnie;
 • Projekty elektryczne i mechaniczne modernizacji oraz nowych urządzeń dźwignicowych wraz z ich uzgodnieniem w lokalnym oddziale UDT;
 • Montaż szaf sterowniczych zgodnie z przekazaną przez zamawiającego dokumentacją;
 • Wykonywanie modernizacji elektrycznych i mechanicznych urządzeń transportu bliskiego zgodnie
  z przekazaną dokumentacją;
 • Montaż nowych oraz zmiana lokalizacji już istniejących urządzeń transportu bliskiego;
 • Wykonywanie pomiarów ochronnych – ochrony przeciwporażeniowej na urządzeniach oraz obiektach zasilanych do 1kV sieciami typu TN-C, TN-S, IT, TT;
 • Zaawansowane programowanie falowników ABB, SEW-Eurodrive, Schneider Altivar i innych;
 • Automatyzacja oraz pozycjonowanie urządzeń dźwignicowych;
 • Zdalny monitoring urządzeń dźwignicowych;
 • Wykonywanie konstrukcji stalowych;
 • Serwis sterowań radiowych;
 • Dostawa części zamiennych dla urządzeń transportu bliskiego.