Oproject

Podtorza, torowiska jezdne suwnic, stalowa belka jezdna torowiska suwnicy, Montaż i rektyfikacja podtorzy suwnic

Montaż i rektyfikacja podtorzy suwnic

Podtorza, torowiska jezdne suwnic, ich dobry stan i solidność wykonania są fundamentem poprawnego działania urządzenia, lecz nie tylko:

 • zapobiega zwiększeniu się awaryjności mechanizmów jazdy suwnicy,
 • umożliwia montaż nowych urządzeń na torowisku,
 • umożliwia utrzymanie gwarancji producenta na urządzenie,
 • warunkuje dopuszczenie suwnicy do ruchu przez Dozór Techniczny,
 • warunkuje bezpieczeństwo pracowników użytkownika.

Znaczenie dobrego stanu torowiska jezdnego suwnicy podkreśla obowiązujące Rozporządzenie (klikając na link otworzy się karta z dostępem do wzmiankowanego źródła), które nakłada na konserwatora, a co za tym idzie – użytkownika suwnicy, obowiązek corocznej kontroli stanu torowiska jezdnego. Właściwe wskazówki znajdujemy także w Wytycznych UDT.

Belka torowiska jezdnego suwnicy

Istniejące wykonania belek podsuwnicowych (czyli podłoży na których mocowana jest szyna jezdna suwnicy) opierają się na różnych technologiach i długo będą jeszcze z nich korzystać:

 • belki stalowe spawane, dwuteowniki,
 • belki żelbetowe z blachami podszynowymi,
 • podkłady kolejowe.

Szyna torowiska jezdnego suwnicy

Samo mocowanie szyny może być realizowane w bardzo różnej formie, zarówno w przypadku torowisk jezdnych suwnic jak i szyn jezdnych wciągników i wciągarek na dźwigarach suwnicy.

Szyna może być spawana do podłoża, uchwycona tzw. łapkami które z kolei spawa się do podłoża
– w ten sposób uzyskujemy trwałe połączenie sztywne. Dawniej szyny przytwierdzano z wykorzystaniem nitowania bądź przykręcano je do podłoża. Dodatkowym aspektem do zaplanowania jest rodzaj łączenia szyny oraz zastosowanych dylatacji.

Można zastosować elastyczne systemy mocowania opierające się na stosowaniu podkładek sprężystych miejscowych bądź ciągłych pod szynę oraz mocowanie jej z użyciem klem przykręcanych do podłoża. Bez stosowania podkładek sprężystych połączenie będzie usztywnione, jednak podkładki poza wygłuszeniem, poprawiają też parametry pracy szyny podczas przejazdu suwnicy.

Dawniej mocowano również szyny za pomocą wygiętych odpowiednio prętów stalowych  – łączących szyjki szyny z podłożem (poniżej zdjęcia). Pomimo, że ta metoda nie jest już stosowana w nowych rozwiązaniach mieliśmy okazję wymieniać tak mocowaną szynę wraz z elementami mocującymi na nowe, identyczne.

Na wybór mocowania szyny ma wpływ bardzo wiele czynników. Wiele zależy od konstrukcji samego urządzenia dźwignicowego (tory jezdne urządzeń podwieszanych, estakady małych dźwignic itd.) aktualnego rozwiązania, miejsca na istniejącej belce podsuwnicowej, obciążeń generowanych przez urządzenie dźwignicowe, warunków montażu oraz od planowanego na realizację budżetu.

Kompetencje wykonawcy prac

Jak więc widać, aby dobrze wykonać pracę związaną z budową, montażem, rektyfikacją torowiska jezdnego suwnicy, potrzebna jest wiedza interdyscyplinarna  i doświadczenie w zakresie:

 • budownictwa – ekspertyzy, projekty budowlane, obliczenia wytrzymałościowe,
 • geodezji,
 • technik zamocowań,
 • aktualnych przepisów prawnych w zakresie wymogów stawianych torowiskom suwnic,
 • aktualnych trendów i możliwości technicznych istniejących rozwiązań,
 • wymogów stawianych przez producentów suwnic, działania tych urządzeń i wielu innych szczegółów nie widocznych na pierwszy rzut oka, a istotnych celem uniknięcia niespodziewanych trudności dla klienta,
 • prac na wysokościach i innych.

Każde torowisko i rektyfikacja wymagają dobrego planowania prac. Pracujemy w zgodzie
z dostarczoną nam dokumentacją montażową, projektami budowlanymi i sztuką branżową. Posiadamy niezbędną wiedzę i duże doświadczenie praktyczne. Współpracujemy z doświadczonymi w tym zakresie – geodetami i budowlańcami. Wszystko to sprawia, że pracujemy sprawnie, wykonujemy zlecenia w uzgodnionych terminach i zdejmujemy z barków Kontrahentów ciężar rozległych, wielowątkowych działań.

Do tej pory montowaliśmy torowiska pod własną marką Oproject oraz na zlecenia: GH, Windex Holding.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku pytań – telefony kontaktowe znajdziecie Państwo TUTAJ, możecie także przesłać swoje dane z pomocą poniższego formularza, wtedy to my skontaktujemy się z Państwem.