Oproject

Montaż suwnicy natorowej dwudźwigarowej

Montaż suwnicy

Suwnica natorowa, dwudźwigarowa. Udźwig 12,0t, rozpiętość 24m.

Przebieg montażu suwnicy

Montaż suwnicy, żurawia, wciągnika czy wciągarki to zawsze kilkuetapowy proces, o którego zakresie decyduje wiele zmiennych. I choć zasadnicze etapy działań są powtarzalne – każdy montaż wygląda inaczej.

Tym razem zmierzyliśmy się z montażem, który pomimo trudnych warunków pracy – zakończył się pełnym sukcesem. Uruchomioną, sprawdzoną suwnicę mogliśmy przekazać Użytkownikowi.

Wszystkie prace rozpoczęła dostawa i rozładunek podzespołów suwnicy. Tym razem uzbrajanie konstrukcji odbywało się w miejscy montażu, w trudnych warunkach atmosferycznych, na zewnątrz hali. Sporym wyzwaniem okazał się transport urządzenia do hali, gdzie produkcja w ruchu i rozstawienie maszyn znacznie ograniczały możliwość manipulowania 24m konstrukcją urządzenia. W takiej sytuacji podstawą jest doskonałe planowanie, dokładna praca i świetny poziom komunikacji z operatorem dźwigu. Jeśli któregoś z tych elementów zabraknie – skutki mogą być opłakane.

Po umieszczeniu i zabezpieczeniu konstrukcji na torowisku, nastąpił montaż zasilania (szynoprzewodu) wzdłuż torowiska. A następnie podłączenie suwnicy, przeprowadzenie pomiarów elektrycznych i prób ruchowych. Kompleksowość prac potwierdza podpisanie protokołu odbioru prac.

Ostatni etap przed oddaniem urządzenia do ruchu to badanie odbiorcze przeprowadzane przez właściwy urząd Dozoru Technicznego.

Montaż suwnicy – warunki podstawowe

Montaż suwnicy wymaga zapewnienia podstawowych warunków:

  • utwardzonego dojazdu ciężarówek do miejsca rozładunku suwnicy,
  • swobodnego dostępu do miejsca prowadzenia prac dla maszyn i montażystów,
  • sprzętu dźwigowego do rozładunku i pozostałych etapów montażu,
  • obsługi podestem ruchomym,
  • wystarczającej ilości miejsca do prowadzenia prac uzbrajania suwnicy,
  • wystarczającej ilości miejsca do czynności podnoszenia i osadzania suwnicy na torowisku,
  • usunięcia wszelkich punktów uniemożliwiających montaż (barierki, elementy konstrukcji),
  • usunięcia wszelkich punktów kolidujących z suwnicą (np. oświetlenie hali, uniemożliwiających przeprowadzenie prób i późniejszą pracę urządzenia),
  • zakończenia prac montażowych i rektyfikacyjnych torowiska przed montażem suwnicy,
  • zabezpieczenia terenu prowadzenia prac montażowych przed wstępem osób nieupoważnionych.

Oproject – dobry wybór

Od wielu lat prowadzimy montaż różnych rodzajów dźwignic. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie. Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Zapraszamy do kontaktu!