Oproject

Consulting w branży dźwignic

Consulting w branży dźwignic to nigdy nie był główny cel istnienia i źródło dochodów Oproject. Nasza praca to działanie tam, na obiekcie. To ręce ubrudzone smarem i lata doświadczeń, które przekładamy na utrzymanie urządzeń w ruchu. COŚ się jednak zmieniło w branży.

Krótka historia korzystania z consultingu przez Oproject

Przyszedł czas, kiedy sami zrozumieliśmy, że dalej tak się nie da. Rozwiązania stosowane w małej firmie, sposób kierowania firmą, nasze cele – trzeba zrewidować i dopasować do zmieniającej się sytuacji: rozwijającego się przedsiębiorstwa. Znamy się na swojej pracy, na suwnicach, ale całe to zarządzanie jest jak fizyka kwantowa… Skorzystaliśmy zatem z doradztwa w tym zakresie, potraktowaliśmy to jako inwestycję w nasz rozwój – by przebiegał tak jak tego chcemy. I odkryliśmy, że nie musimy się znać na wszystkim dogłębnie. Korzyści można czerpać też z obszarów, w których choć mamy podstawową wiedzę to znaleźliśmy wspaniałych przewodników! Dodatkowo Ci ludzie mają już narzędzia i wiedzę gotową do działania od zaraz, tak byśmy nie musieli wywarzać otwartych drzwi, a mogli szybko wdrażać zmiany. Uczucie, że ktoś do kogo masz zaufanie, zdejmie Ci z barków uporczywy ciężar i jeszcze pokaże nowe możliwości – to fenomenalna dawka energii do działania i oszczędność własnych sił.

Consulting w branży dźwignic nie jest dla wszystkich

Montaż suwnic i żurawi Oproject

Ten rodzaj naszej pracy jest skierowany do przedsiębiorców zamierzających inwestować w nowe urządzenia dźwignicowe lub borykających się ze starszymi egzemplarzami na skraju zużycia. Pomagamy także firmom zmieniającym profil, zwiększającym produkcję – lub z innych powodów – potrzebującym nowych funkcjonalności obecnych urządzeń lub dopasowania urządzeń do swoich wymagań.

Jaki zakres wiedzy i pracy obejmuje consulting w branży dźwignic?

W zakresie planowania, zakupu nowych urządzeń bądź remontów i modernizacji istniejących.

Wstęp

 • Analiza zapotrzebowania klienta i dostępności wymaganych rozwiązań.
 • Analiza oczekiwanych parametrów pracy urządzenia, dookreślenie ich. Tutaj przykładem jest oczekiwany resurs urządzenia czy też grupa natężenia pracy urządzenia.
 • Analiza warunków pracy i możliwości instalacyjnych urządzeń.
 • Dookreślenie najlepszych z punktu widzenia użytkownika kryteriów oceny ofert.
 • Szeroko rozumiana konsultacja ogólna dotycząca wiedzy o urządzeniach, rozwiązaniach, przepisach i tak dalej, służąca wstępnej analizie inwestycji.

Rozwinięcie

 • Przygotowanie zapytań ofertowych bazujących na wymaganiach użytkownika, w zakresie urządzeń oraz przygotowania torowisk.
 • Przygotowanie informacji technicznych dla oferentów.
 • Komunikacja z oferentami w trakcie procesu ofertowania.
 • Gromadzenie, przygotowanie zestawienia i oceny ofert według obranych kryteriów.
 • Consulting w zakresie ofertowanych rozwiązań, ich ocena pod kątem: kosztów utrzymania w eksploatacji, łatwości utrzymania urządzeń w eksploatacji, współpracy posprzedażowej z oferentem w zakresie serwisu, gwarancji i terminów dostaw części zamiennych.

Zakończenie

 • Podsumowanie postępowania zakupowego.
 • Sugestie dotyczące zapisów umów w zakresie urządzeń i parametrów technicznych.

Consulting obejmuje też szeroki zakres doradztwa podczas eksploatacji urządzenia:

Consulting w branży dźwignic
 • Prowadzenie analiz poziomu zużycia urządzeń. Wprowadzenie systemu monitoringu pracy urządzeń. Informacja w zakresie przepisów prawa i wymogów Dozoru Technicznego dotyczących resursu.
 • Organizacja wewnątrzzakładowego obrotu zawiesiami i osprzętem do podnoszenia.
 • Ocena operatów geodezyjnych torowisk jezdnych.
 • I inne.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji osobiście, TUTAJ odnajdą Państwo nasze numery telefonów i adresy mailowe, a poniżej prosty formularz kontaktowy.