Oproject

Resurs i ocena stanu technicznego urządzeń transportu bliskiego

Dwie główne gałęzie tej tematyki to:

Analiza poziomu wykorzystania resursu UTB

Ocena stanu technicznego – przegląd specjalny UTB

Resurs i ocena stanu technicznego suwnic, żurawi, wciągników i pozostałych UTB wciąż budzą emocje. Informacje prawne na ten temat odnajdą Państwo w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. TUTAJ znajdą Państwo jego treść.

I wszytko byłoby dobrze, gdyby nie mnogość interpretacji.

Chcemy przedstawić Państwu różne aspekty tematyki resursu oraz nasze doświadczenie, stąd utworzyliśmy odrębną kategorię na stronie internetowej Oproject. Artykuły w tej kategorii znają Państwo TUTAJ.

Resurs i przegląd specjalny – kolejność zdarzeń

Nie ma niezniszczalnych urządzeń i podzespołów. Określenie granicznych parametrów zużycia (resurs) i monitorowanie poziomu wykorzystania tego zakresu – jest czynnikiem zwiększających bezpieczeństwo użytkowania. Niesie ze sobą też wiele innych korzyści, o których przeczytają Państwo w opracowaniu Oproject.

Dokumentacja urządządzeń, resurs, UDT

Od grudnia 2018 roku każde urządzenie powinno mieć monitorowany na bieżąco
i oszacowany poziom aktualnego zużycia.
W przeciwnym wypadku – nie istnieje możliwość wykonania badań kontrolnych UDT urządzenia. Inspektor powinien odmówić wykonania czynności w związku z nieprzygotowaniem wymaganej dokumentacji urządzenia.

Jeśli mamy obliczony poziom zużycia maszyny i okazuje się, że zużycie przekracza dopuszczalne wartości – urządzenie powinno zostać poddane ocenie stanu technicznego (w całości lub części dla której stwierdzono przekroczenie). Następnie zaś remontowi kapitalnemu na podstawie wskazań z oceny stanu technicznego. W tym przypadku jeśli przed badaniem kontrolnym UDT nie zdążymy wykonać powyższych czynności – urządzenie powinno zostać wyłączone z ruchu do czasu ich zrealizowania.

Całością procesu powinna zajmować się osoba kompetentna, a odpowiedzialnym zań jest Użytkownik urządzeń.

Resurs i ocena stanu technicznego z punktu widzenia Oproject

Niezależnie od aktualnego stanu prawnego, zaleceń urzędów i opinii szerokiego grona zainteresowanych – polecamy wykonać analizę poziomu wykorzystania resursu swoich urządzeń. Przybliżyć sobie ich stan, aby przewidzieć i planować kolejne wymagane działania utrzymania ruchu zgodnie z przepisami i budżetem.

W zależności od uzyskanych wyników przeprowadzić przeglądy nastawione na zapobieganie awariom i na utrzymywanie płynności pracy urządzeń.

Przeanalizować i ustalić sposób bieżącego monitorowania zużycia urządzeń.

W przypadku zakupu nowych urządzeń – wymagać od producentów określenia parametrów granicznych dla urządzeń. Lecz nie tylko. Ważne są również rozsądne czasookresy prowadzenia i zakres przeglądów zwyczajnych i w efekcie remontów kapitalnych.

Dokładnie określać, przewidywać ilość pracy i obciążenia dla nowych urządzeń.

Stawiać wymagania producentom, bo to dla Państwa ma zostać dobrane właściwe urządzenie, o wytrzymałości i kosztach utrzymania zgodnych z ich planami inwestycyjnymi.

Poszukiwać alternatywnych możliwości zakupu urządzeń – niezależnych od mainstreamowych producentów i standardowych wykonań.

Zasięgać opinii, porównywać dane, znaleźć godnego zaufania, obiektywnego, doświadczonego w branży partnera. Będzie on wsparciem dla firmy w procesach ofertowych i decyzyjnych na odpowiednim etapie.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami o resursie na naszej stronie internetowej oraz do kontaktu telefonicznego. Numery telefonów znajdą Państw TUTAJ. Mogą Państwo także zainicjować kontakt z Oproject z użyciem poniższego formularza.