Oproject

Analiza poziomu wykorzystania resursu UTB

„Resurs – parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.” Czy ta definicja jest przystępna? Wyjaśniam…

Cytowana definicja pochodzi z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. TUTAJ znajdą Państwo jego treść. Jednak w Oproject o resursie w różnych ujęciach pisaliśmy już kilkukrotnie. Między innymi o zasadności jego stosowania, korzyściach jakie płyną z uporządkowania aspektów resursu w firmie, ale też o naszych realizacjach. Wszystkie artykuły w tym zakresie znajdą Państwo w kategorii dotyczącej Analizy poziomu wykorzystania resursu.

W tym miejscu chcę przedstawić Państwu wybrane aspekty techniczne analizy wykorzystania poziomu resursu urządzeń transportu bliskiego.

Jakie rodzaje parametrów granicznych uwzględnia analiza poziomu wykorzystania resursu?

To zależy. Zależy od typu urządzenia, przepisów wg których zostało wyprodukowane oraz od producenta. Rodzaj i charakter wykonywanej przez urządzenie pracy determinują wstępnie co najlepiej mierzyć i liczyć. Przepisy, normy, standardy – wskazują minimalne wymagania wobec urządzeń już na etapie projektowania i podsumowują niejako zalecenia podążając za nową wiedzą a opierając się na wieloletnich doświadczeniach w branży. Producenci natomiast mają obowiązek wskazać co ostatecznie świadczy o poziomie zużycia ich produktu, coś jakby „datę przydatności” produktu do użytku.

Opierając się na wytycznych UDT możemy wyróżnić:

 • Dla suwnic, żurawi, wciągników, przeciągarek – podstawowymi parametrami są: liczba wykonanych przez nią cykli pracy, czas pracy każdego z mechanizmów, oba w korelacji z rozkładem procentowym ciężarów ładunków jakie podnosi.
 • Podnośniki pojazdów – liczba wykonanych cykli roboczych.
 • Dźwigniki przemysłowe – liczba wykonanych cykli roboczych, liczba lat eksploatacji.
 • Podesty ruchome – liczba wykonanych cykli roboczych, czas pracy mechanizmu, liczba motogodzin.
 • Urządzenia dla osób niepełnosprawnych – liczba cykli roboczych, liczba lat eksploatacji.
 • Schody ruchome – liczba lat eksploatacji.
 • Dźwigi – liczba lat eksploatacji, liczba lat eksploatacji dla podzespołów.
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe (np. wózek widłowy) – liczna motogodzin, liczna lat eksploatacji.

Układ hydrauliczny – powinien być poddany szczegółowemu badaniu po 10 latach eksploatacji.

Układ pneumatyczny – powinien być poddany szczegółowemu badaniu po 10 latach eksploatacji.

W przypadku urządzeń, w większości wiekowych, dla których producent nie określił ani rodzaju parametrów ani wielkości resursu – UDT zaleca przeprowadzenie oceny stanu technicznego po określonej liczbie lat eksploatacji, różnej w zależności od typu urządzenia.

Ważna uwaga: Każda analiza poziomu wykorzystania resursu danego urządzenia, musi zaczynać się od dokładnego zapoznania się z dokumentacją tego urządzenia. To normy przywołane w dokumentacji, instrukcja obsługi i historia konserwacji czy remontów urządzenia – ma decydujący pływ na przyjęcie metody analizy.

Wartość resursu

Znając parametr wyznaczamy lub odczytujemy wartość graniczną parametru, po osiągnięciu której urządzenie należy poddać ocenie stanu technicznego lub wycofać z eksploatacji. Należy pamiętać, że część urządzeń może mieć określony resurs różny dla poszczególnych podzespołów (termin wymiany oleju, czy przeglądu szczegółowego układu hydraulicznego – to też resurs). Dodatkowo część urządzeń może mieć określoną wartość graniczną dla kilku rodzajów parametrów jednocześnie. Przykładem jest zapis: oceny stanu technicznego należy dokonać po wykonaniu 40 000 cykli roboczych lub po 10 latach eksploatacji urządzenia, w zależności od tego, którego parametru wartość graniczna zostanie osiągnięta jako pierwsza. Dla dźwignic wartość resursu determinuje grupa natężenia pracy dla jakiej urządzenie zostało zaprojektowane.

Wyznaczenie poziomu wykorzystania resursu = analiza poziomu wykorzystania resursu.

Kiedy wiemy jaki parametr analizować, jakie są jego powiązania z pozostałymi i jaka jest graniczna wartość jednostki tego parametru – możemy obliczyć poziom dotychczasowego wykorzystania. Są przypadki, gdy jest to po prostu łatwe (w przypadku resursu w latach eksploatacji). Są też takie, kiedy trzeba zastanowić się nad wieloma czynnikami i łączącymi je zależnościami (dźwignice) i zastosować się do wytycznych obliczeń opisanych w szczegółowych normach.

Analiza danych wyjściowych

Mając odpowiedź na pytanie jaki aktualnie zakres resursu danego parametru wykorzystało nasze urządzenie możemy wyliczyć sobie kilka ciekawych odpowiedzi na pytania:

 • Jakie jest średnie roczne zużycie naszego urządzenia?
 • Ile jednostek parametru resursu nam pozostało do wykorzystania?
 • Ile czasu użytkowaniu urządzenia pozostało do momentu osiągnięcia przez nie resursu?
 • W jakim „wieku” (po jakim czasie od zakupu) nasze urządzenie osiągnęło lub osiągnie swój resurs?

W wielu przypadkach można się pokusić o dalsze analizy, uzależnione od wizji co dalej z urządzeniem począć kiedy znamy już jego poziom wykorzystania resursu.

Co zrobić kiedy resurs został osiągnięty i przekroczony?

Na wstępie zwracam Państwu uwagę na jedną rzecz. Część instrukcji obsługi zawiera informacje o konieczności wykonania przeglądu głównego po osiągnięciu przez urządzenie 90% swojego bezpiecznego okresu eksploatacji. Zatem teoretyczny okres bezpiecznej eksploatacji tego urządzenia, nie jest równoznaczny z pojęciem resursu, choć czasem mogą się one pokrywać i w rzeczywistości znaczyć to samo.

Zatem jeśli urządzenie osiągnie już wskazany przez producenta lub osobę kompetentną poziom resursu, należy zdecydować co jest korzystniejsze. Czy będzie to ocena stanu technicznego urządzenia, przeprowadzenie napraw, wyznaczenie nowego resursu? Czy raczej złomowanie i zakup nowego urządzenia.

Przekroczenie resursu nie musi oznaczać złomowania i wielkich wydatków związanych z zakupem urządzenia. O ocenie stanu technicznego urządzenia przeczytają Państwo TUTAJ.

Pozostajemy również do Państwa dyspozycji osobiście, TUTAJ odnajdą Państwo nasze numery telefonów i adresy mailowe, a poniżej prosty formularz kontaktowy.