Oproject

Sterowania radiowe

Jeszcze 10 lat temu sterowania radiowe suwnicy, wciągnika czy żurawia warsztatowego traktowane były jako nowa jakość, wyjątkowe usprawnienie – coś elitarnego. Dzisiaj sterowanie bezprzewodowe jest bardzo mile widziane jako wyposażenie standardowe suwnicy.

Sterowania radiowe w ofercie Oproject

Zobacz: Elcon Industrial Systems – Kto produkuje nasze sterowania radiowe?

Sterowania radiowe TELERANGER do zastosowań przemysłowych – Typoszereg i cechy.

Sterowania radiowe dla maszyn innych niż dźwignice – Odbiornik z dodatkowym panelem sterowania.

Oznakowanie CE – Deklaracja zgodności RED

Inne produkty ELCON – ogranicznik udźwigu LL211, CANopen.

Sterowanie radiowe to już standard

Niegdyś klienci zamawiający nowe urządzenia najczęściej oczekiwali podstawowego, taniego systemu sterowania z wykorzystaniem firanki kablowej. Mogła ona być podwieszona pod wciągnikiem lub przejezdna wzdłuż dźwigara suwnicy czy ramienia żurawia. W tym czasie sterowania radiowe były oferowane klientom zainteresowanym usprawnieniem pracy, klientom przywiązującym uwagę do wyjątkowości posiadanych maszyn i zainteresowanych nowościami w zastosowaniach przemysłowych. Często także w przypadkach, gdy zastosowanie tradycyjnego systemu sterowania uniemożliwiały warunki pracy urządzeń.

Z biegiem lat sterowania z wykorzystaniem nadajnika i odbiornika radiowego zaczęły przyciągać uwagę co raz większego grona odbiorców. Tak, że wkrótce przystąpiono do modernizacji urządzeń i wymiany ich dotychczasowego systemu sterowania na nowoczesny – system radiowy.

Modernizacja sterowania wciąż na topie

Suwnice wyposażone w siłowe układy elektryczne wymagały i wciąż wymagają większego nakładu pracy i środków celem dostosowania do nowoczesnego sposobu sterowania radiowego. Dzieje się tak ponieważ, często wymusza to całkowitą wymianą aparatury elektrycznej suwnicy i okablowania. W efekcie tego suwnica zyskuje nowe parametry działania, a wyremontowana instalacja zapewnia znów sprawność urządzenia na długi czas.

Odrębną, ciekawą kategorię urządzeń, również często wymagających większych nakładów stanowią suwnice dotychczas sterowane z kabiny sterowniczej z wykorzystaniem nastawników. W ich przypadku możliwe jest zastosowanie rozwiązania pozwalającego na wybór sterowania pomiędzy kabiną sterowniczą a sterowaniem radiowym spoza kabiny. I wiele innych możliwości. Likwidowano niektóre kabiny sterownicze, same nastawniki zamieniano na sterowanie na przykład kasetą z kabiny awaryjnie i radiowo w standardzie.

Suwnice o stycznikowych układach elektrycznych przystosować do sterowania radiowego jest znacznie łatwiej i taniej. Jednocześnie rośnie stale sprzedaż nowych urządzeń wyposażonych w sterowanie radiowe jako standard, a kasetę sterowniczą jako formę sterowania awaryjnego.

Sterowania radiowe a praca w tandemie

Praca w tandemie to w uproszczeniu wykorzystanie jednocześnie dwóch urządzeń dźwignicowych do manewrowania jednym ładunkiem. Urządzenia pracujące w tandemie muszą pracować w charakterystyczny, określony dla siebie sposób, alby zapewnić bezpieczeństwo operacji transportu ładunku. Sterowanie radiowe umożliwia prowadzenie procesu transportowego przez jednego operatora, obsługującego jednocześnie dwa urządzenia, lecz z wykorzystaniem jednego pilota radiowego.

Niegdyś takie rozwiązanie wymagało zastosowania specjalistycznego rodzaju nadajników i odbiorników – dzisiaj oferujemy już takie rozwiązania w standardzie.

Zapraszam do kontaktu z nami celem zakupu sterowań radiowych do własnych zastosowań oraz w przypadku zainteresowania modernizacją posiadanych urządzeń.