Oproject

Modernizacje i naprawy suwnic

Tak modernizacja, jak i naprawa suwnicy, wymaga od Użytkownika wykonania kilku kroków aby je rozpocząć i zakończyć pozytywnym odbiorem UDT.

Wymiana koła jazdy wciągarki suwnicy kontenerowej Oproject

Oba te działania niezależnie od przyczyny podjęcia się ich, wymagają zaplanowania, zaprojektowania, uzgodnienia przygotowanej dokumentacji we właściwym Urzędzie Dozoru Technicznego. Następnie przeprowadzenia odpowiednich prac na obiekcie, kontroli jakości wykonania całego procesu. Na końcu dokonania odbioru technicznego po zakończeniu modernizacji lub naprawy suwnicy.

Modernizacja suwnicy

Modernizacja suwnicy to proces, prowadzący do zmiany cech istniejącego urządzenia.  Nie może natomiast zmienić się charakterystyka, przeznaczenie urządzenia i nie może wzrosnąć zagrożenie wynikające z jego eksploatacji.

Suwnica może więc stać się: bardziej nowoczesna i bezpieczna, możemy ułatwić operatorom sterowanie urządzeniem, możemy dostosować pracę urządzenia do wymogów produkcji. Modernizacja pozwala zastąpić starsze rozwiązania nowymi.

Naprawa suwnicy

Zadaniem naprawy suwnicy jest przywrócenie jej do sprawności – bez zmiany dotychczasowych parametrów pracy i innych cech.

Zatem jeśli urządzenie zostało zatrzymane, bo wykryto usterkę zwiększającą zagrożenie związane z użytkowaniem – niezbędna jest naprawa.

Modernizacje i naprawy suwnic realizowane najczęściej

Wśród modernizacji

Najczęściej spotykanym rodzajem modernizacji jest zmiana sterowania z nastawnikowego (kojarzonego z kabinami sterowniczymi starszych urządzeń) na sterowanie radiowe i/lub z kasety sterowniczej. Inaczej rzecz ujmując – docelowo chcąc osiągnąć sterowanie suwnicą z punktu wygodnego dla operatora i produkcji, czyli z poziomu zero.

Zakres takiej modernizacji może ograniczać się do montażu dodatkowej szafy sterowniczej lub sięgać całkowitej wymiany instalacji elektrycznej urządzenia z wymianą wszystkich istniejących szaf sterowniczych. Wszystko w zależności od wyjściowego stanu i budowy suwnicy.

Z montażem układu antykolizji mamy do czynienia w przypadku pojawienia się przeszkody ograniczającej ruch suwnicy. Czy będzie to dodatkowa instalacja na hali, czy nowa suwnica na danym torowisku – podstawą zachowania bezpieczeństwa jest uniknięcie kolizji. Zdarza się także, że ruch suwnic w kierunku do siebie musi zostać ograniczony z uwagi na niedostateczną wytrzymałość torowiska, by mogły się one zjechać.

Wymiana napędów, montaż falowników to często powiązane ze sobą modernizacje suwnic, motywowane na przykład chęcią uzyskania większej precyzji i płynności ruchu.

Inny przykład to wymiana wciągnika na nowy innego typu – czasem po to by zwiększyć udźwig urządzenia, czasem, ponieważ zamiana wciągnika na identyczny z dotychczasowym nie jest możliwa.

Wykonywaliśmy także modernizacje linii zasilania wciągnika, zamieniając starego typu zasilanie troleją lub firanką kablową na nowoczesne zasilania z wykorzystaniem prowadników kablowych.

Najczęściej występujące naprawy

Częstym problemem starszych urządzeń są pęknięcia konstrukcji, zdarzające się w różnych miejscach, często wymiana szyn jezdnych wciągarki, wszelkie prace spawalnicze. W tym przypadku dominującą rolę odgrywa konstruktor, którego zadaniem jest projektowanie dokumentacji naprawy.

Do wykonania napraw i modernizacji suwnicy niezbędne są odpowiednie uprawnienia zarówno dla firmy jak i pracowników, oraz właściwie opracowane i zatwierdzone technologie. Jeśli Użytkownik chce we własnym zakresie dokonać naprawy lub modernizacji suwnicy – jest zobowiązany dopełnić wszystkich wymogów stawianych firmom specjalizującym się w tych pracach. Nie musi jednak posiadać, w przypadku jednorazowego działania, rzeczonych wyżej uprawnień.

Informacje na ten temat odnajdą Państwo także w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. TUTAJ znajdą Państwo jego treść.

Poniżej zamieszczamy formularz kontaktowy, a jeśli wolą Państwo kontakt bezpośredni numery telefonów znajdują się TUTAJ