Oproject

Żurawie w ofercie Oproject

W Oproject montujemy, serwisujemy, konserwujemy i utrzymujemy w ruchu żurawie różnych typów. Do najpopularniejszych urządzeń na wyposażeniu naszych Klientów należą żurawie kolumnowe (słupowe) i przyścienne.

Proszę wybrać dział a uzyskają Państwo więcej informacji:

Prace serwisowe planowane, naprawy i modernizacje podejmujemy najczęściej dla urządzeń wiekowych. Dla urządzeń zupełnie nowych, prezentujących zastosowania najnowocześniejszych technologii nasi Klienci najczęściej zamawiają stałe utrzymanie w ruchu i konserwacje

Duże rozróżnienie w wykonywanych przez nas usługach wprowadzają warunki dominujące w środowisku pracy żurawia (huta, praca na zewnątrz) oraz przeznaczenie żurawia do wykonywania specjalistycznych zadań (np. transport szkła).

Żurawie – podzespoły elektryczne

Zasilanie żurawia stanowi najczęściej przewód doprowadzony do wyłącznika głównego, a ponieważ jest to urządzenie stacjonarne realizacja doprowadzenia przewodu jest zazwyczaj prosta. Dalej zasilanie przekazywane jest do mechanizmu obrotu żurawia, mechanizmu jazdy wciągnika i mechanizmu podnoszenia. Choć należy pamiętać, że w przypadku żurawi dużo częściej wybierane są rozwiązania sterowane manualnie, albo dla pojedynczych albo dla wszystkich mechanizmów. Jest to rozwiązanie tańsze i w wielu przypadkach zupełnie wystarczające.

Sterowanie ruchem żurawia może odbywać się elektrycznie lub manualnie (ciągnąc lub z wykorzystaniem łańcuchów sterowniczych). Rozwiązania elektryczne obejmują obecnie najczęściej kasetę sterowniczą montowaną pod wciągnikiem lub przejezdną wzdłuż ramienia żurawia. Im prostsze rozwiązanie i bardziej tradycyjne zastosowania żurawia tym rzadziej spotykamy sterowanie radiowe mechanizmami.

Urządzenia rejestrujące parametry pracy żurawia: wartość masy podnoszonych ładunków, ilość cykli pracy, czas pracy mechanizmów, po to by ostatecznie monitorować poziom zużycia resursu żurawia. Analiza poziomu wykorzystania parametrów granicznych żurawi to szerokie zagadnienie stosunkowo nowe w przepisach lecz zupełnie naturalne w projektowaniu żurawi. Więcej informacji, odnajdą Państw w menu bocznym w kategorii Resurs i ocena stanu technicznego, chętnie także udzielimy Państwu odpowiedzi w kontakcie bezpośrednim. Proszę kliknąć by uzyskać dane kontaktowe KONTAKT.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku pytań dotyczących żurawi.