Oproject

Modernizacje i naprawy żurawi

Modernizacje i naprawy żurawi zdarzają się równie często jak te same prace wykonywane dla suwnic. Również przebiegają etapowo od projektowania do pozytywnego odbioru UDT.

Oba te działania niezależnie od przyczyny podjęcia się ich, wymagają zaplanowania, zaprojektowania, uzgodnienia przygotowanej dokumentacji we właściwym Urzędzie Dozoru Technicznego, następnie przeprowadzenia odpowiednich prac na obiekcie, kontroli jakości wykonania całego procesu i dokonania odbioru technicznego po zakończeniu modernizacji lub naprawy suwnicy.

Modernizacja żurawia

Modernizacja żurawia to z definicji działania prowadzące do zmiany cech istniejącego urządzenia. Po modernizacji charakterystyka i przeznaczenie urządzenia pozostają nie zmienione, a ryzyka wynikające z eksploatacji żurawia nie mogą wzrosnąć.

Żuraw może więc stać się: bardziej nowoczesny i bezpieczny, możemy ułatwić operatorom sterowanie urządzeniem, możemy dostosować pracę urządzenia do wymogów produkcji. Modernizacja pozwala zastąpić starsze rozwiązania nowymi.

Naprawa żurawia

Celem naprawy żurawia jest przywrócenie go do sprawności – bez zmiany dotychczasowych parametrów pracy i innych cech.

Zatem jeśli urządzenie zostało zatrzymane, bo wykryto usterkę zwiększającą zagrożenie związane z użytkowaniem – niezbędna jest naprawa.

Modernizacje i naprawy żurawi realizowane najczęściej

Najczęściej spotykanym rodzajem modernizacji żurawia jest dostosowanie sterowania urządzeniem do aktualnych potrzeb produkcji. Znajdujemy tu na przykład montaż przejezdnej wzdłuż ramienia żurawia kasety sterowniczej, zamiast stacjonarnej spod wciągnika; montaż sterowania radiowego.

Częstym typem modernizacji jest wymiana wciągnika na nowy o innych, bardziej porządnych parametrach pracy.

Z montażem układu antykolizji w przypadku żurawi jest nieco inaczej niż w przypadku suwnic. Wciąż służy on do ograniczenia ruchu ramienia żurawia zabezpieczając w ten sposób przed kolizją z innymi elementami wyposażenia hali.

Wśród najczęściej występujących napraw żurawi znajdują się wymiany linii zasilania wciągnika żurawia, a także naprawy wciągników uszkodzonych podczas eksploatacji.

Do wykonania napraw i modernizacji żurawi niezbędne są odpowiednie uprawnienia zarówno dla firmy jak i pracowników, oraz właściwie opracowane i zatwierdzone technologie. Jeśli Użytkownik chce we własnym zakresie dokonać naprawy lub modernizacji żurawia – jest zobowiązany dopełnić wszystkich wymogów stawianych firmom specjalizującym się w tych pracach, lecz nie musi posiadać do jednorazowego działania rzeczonych wyżej uprawnień.

Informacje na ten temat odnajdą Państwo także w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. TUTAJ znajdą Państwo jego treść.

Poniżej zamieszczamy formularz kontaktowy, a jeśli wolą Państwo kontakt bezpośredni numery telefonów znajdują się TUTAJ