Oproject

Serwis żurawi w Oproject

Serwis żurawi choć wydaje się nieco mniej skomplikowany niż serwis suwnic, niesie za sobą równie istotną odpowiedzialność. Jesteśmy świadomi jak wielkie znaczenie ma jakość wykonywanych przez Oproject prac serwisowych.

W Oproject dzielimy prace serwisowe na dwie generalne kategorie: prace serwisowe planowane i prace serwisowe awaryjne – wykonywane w odpowiedzi na niedomaganie w pracy urządzenia.

Czym są dla Oproject prace serwisowe planowane?

Nie ma urządzenia niezniszczalnego, nie ma niezniszczalnych części i podzespołów.  Dodatkowo panujące na rynku trendy promują niską żywotność elementów i urządzeń w porównaniu ze starszymi produktami polskich producentów, np. GZUT, FUD, FAMAK. Ten fakt wymusza na użytkownikach prowadzenie konserwacji żurawi aby przedłużać  ich żywotność.

Jednak niezależnie od konserwacji żywotność poszczególnych elementów budujących żuraw jest różna i wpływ na nią ma wiele czynników. Stąd dla każdego żurawia określa się części i podzespoły naturalnie zużywające się. Wiele umów zakupu nowych urządzeń zawiera w sobie załączniki określające te części, a instrukcje obsługi wskazują w jakim czasie należy poszczególne elementy wymienić.

Dodatkowo zadaniem konserwatora żurawia jest monitorowanie stanu podzespołów żurawia, zatem wynikiem ich obserwacji mogą również być zalecenia wymiany części lub sugestie, że taka konieczność może się pojawić w najbliższym czasie.

Część prac serwisu żurawi jest planowanych z uwagi na:

  • rozwój przedsiębiorstw Użytkowników,
  • zmiany profilu produkcji,
  • chęć poprawienia ergonomii pracy żurawiem,
  • zmiany w przepisach narzucające nowe obowiązki na Użytkowników.

W przypadku starszych żurawi zmiany mogą być sugerowane zmniejszaniem się ilości dostępnych części zamiennych lub brakiem ich kompatybilności z nowymi rozwiązaniami, nie mówiąc o bezpieczeństwie pracy.

Zatem wykonujemy modernizacje urządzeń, takie jak montaż sterowań radiowych, wymiany zasilania i tym podobne. Ich cechą charakterystyczną jest przemyślany i planowany charakter, dla którego narzędziem są planowane prace serwisowe.

Specyficznym rodzajem planowanych prac serwisu żurawi są przeglądy inne niż konserwacyjne, czyli na przykład przeglądy wstępne, ocena stanu technicznego, przeglądy specjalne, ekspertyzy – również wykonywane przez nasz zespół.

Serwis żurawi  –  reakcje na awarie

W naszym rozumieniu konserwacje urządzeń dźwignicowych, w tym żurawi, powinny prowadzić w przypadku urządzeń  starszych do systematycznego zmniejszania się ilości awarii i usterek. W przypadku nowych żurawi powinny służyć utrzymaniu ich w ruchu i przedłużaniu żywotności części i podzespołów oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii na skutek nieprawidłowości sprzętowych. Prace konserwacji żurawi są ważnym elementem predykcyjnego utrzymania ruchu.

Na wystąpienie awarii i usterek ma jednak wpływ wiele czynników nie związanych z samym stanem technicznym urządzenia (jakość pracy operatora, stan instalacji współistniejących, wiek urządzeń i podzespołów, specyficzne warunki pracy).

Oproject zarówno w postaci umów stałych jak i indywidualnych uzgodnień prowadzi serwis żurawi w odpowiedzi na zgłoszenia awarii.

Jak wygląda awaryjny serwis żurawia w Oproject?

Zgłoszenia awarii przyjmujemy pod numerem telefonu {wkrótce zostanie udostępniony numer telefonu} w przypadku umów stałych:  oraz jednocześnie e-mailem na adres: biuro@oproject.pl. W przypadkach indywidualnych dane kontaktowe znajdą Państwo TUTAJ, a formularz kontaktowy poniżej.

  • Pracownik serwisu w wyznaczonym umową czasie kontaktuje się ze zgłaszającym, celem uzupełnienia informacji i oceny sytuacji i zapotrzebowania na części zamienne lub konkretne prace serwisowe. Należy też przygotować się na pytania dotyczące dostępu do urządzenia i warunków pracy serwisu.
  • Klientom indywidualnym przedstawiany jest cennik usług i uzgadniane są warunki handlowe, potwierdzane e-mailem przez naszego handlowca.
  • Po uzupełnieniu informacji uzgadniany jest termin przyjazdu naszej ekipy serwisowej. Dla umów jest on często bardzo szybki, regulowany zapisami umowy.
  • Wykonanie prac serwisowych kończy się zawsze przedstawieniem protokołu. Protokół serwisu żurawia zawiera głównie: czas pracy i ilość obsługujących serwisantów, stwierdzone usterki, zakres wykonanych prac i dalsze zalecenia.
  • Jeśli awaria nie jest możliwa do wyeliminowania w trakcie pierwszej wizyty serwisowej ustalony zostaje dalszy ciąg zdarzeń.

Proszę Państwa nie bez znaczenia jest jakość komunikacji z Klientem, który oczekuje możliwie szybko – możliwie jasnych informacji o dalszych losach urządzenia, a co za tym idzie produkcji… Dlatego poświęcamy sporo swojego czasu by nasi pracownicy potrafili udzielić wartościowych wyjaśnień naszym Klientom.

Zapraszamy zatem do podjęcia kontaktu z nami.