Oproject

Oznakowanie CE dla sterowań radiowych

Deklaracja zgodności dla sterowań radiowych TELERANGER potwierdza odpowiedzialność wytwórcy i pozwala na zamieszczenia oznakowania CE dla sterowań radiowych.

Podstawa oznakowania CE sterowań radiowych

Zamieszczona poniżej deklaracja została wydana przez zewnętrzny organ kontrolujący i wskazuje, że nasze sterowania są zgodne z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE. W skrócie RED – Radio Equipment Directive.

Treść Dyrektywy w języku polskim można pobrać tutaj RED.

Potwierdzenie spełnienia postanowień dyrektywy RED jest równoważne z umieszczeniem na produkcie oznakowania CE. Zatem kupując i użytkując nasze sterowania radiowe TELERANGER jesteście Państwo spokojni o zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom i jakość tych urządzeń.

Poniżej znajduje się dokument CE wykazujący zgodność z wymaganiami ww Dyrektywy.

Sterowania radiowe w ofercie Oproject

Zobacz: Elcon Industrial Systems – Kto produkuje nasze sterowania radiowe?

Sterowania radiowe TELERANGER do zastosowań przemysłowych – Typoszereg i cechy.

Sterowania radiowe dla maszyn innych niż dźwignice – Odbiornik z dodatkowym panelem sterowania.

Inne produkty ELCON – ogranicznik udźwigu LL211, CANopen.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu. Dane bezpośrednie w zakładce kontakt, odpowiadamy także na pytania skierowane z wykorzystaniem poniższego formularza.