Oproject

resurs zanaliza poziomu wykorzystania, dokumentacja urządzeń transportu bliskiego

Resurs. Analiza poziomu wykorzystania resursu urządzenia.

Mamy na swoim kącie:

 • Ponad 80 wykonanych analiz poziomu wykorzystania resursu różnych urządzeń dźwignicowych.
 • Zakontraktowanych analiz resursu dla suwnic, żurawi, wciągników, podestów, wózków widłowych, dźwigów – ponad 300.
 • Wyłącznie pozytywne referencje i powracających po tę samą usługę Klientów

Wykonujemy analizy poziomu wykorzystania resursu dla:

 • Suwnic – każdego rodzaju.
 • Wciągników, wciągarek.
 • Żurawi warsztatowych.
 • Wózków widłowych.
 • Dźwigów (wind).
 • Podnośników i innych urządzeń.

Dla każdego urządzenia wyznaczamy jego resurs. Czym jest resurs urządzenia wyjaśnia Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Przytaczając jego treść resurs to: parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Następnie analizujemy w różnych aspektach pracę urządzenia, by przygotować zestawienie aktualnego poziomu wykorzystania resursu.

Resurs. Analiza poziomu wykorzystania resursu.
Analiza dokumentacji urządzeń, „prace detektywistyczne”

Resurs. Warianty wykonania analizy poziomu wykorzystania resursu.

Wiele czynników determinuje sposób wykonania zleconej nam pracy. W określeniu resursu urządzenia oraz sposobu analizy poziomu jego wykorzystania decydującą rolę odgrywa instrukcja obsługi urządzenia i wytyczne producenta. Informację tą znajdujemy we wzmiankowanym wyżej rozporządzeniem i zaleceniach UDT .

Równie ważne są:

 • Rodzaj urządzenia: suwnica, wciągnik, wciągarka, żuraw, dźwig, podnośnik, wózek widłowy, wyciągarka, przeciągarka i tym podobne.
 • Normy i akty prawne, na podstawie których urządzenie wyprodukowano.
 • Posiadana przez Użytkownika dokumentacja ruchowa, techniczna i dzienniki konserwacji dla urządzenia.

Z uwagi na naszą samodzielność i elastyczność swobodnie uwzględniamy w naszych działaniach styl pracy Użytkownika, dlatego oferujemy dwie formy pracy:

 1. Kompleksowa realizacja. Od wizji lokalnej urządzenia, przez analizę dokumentacji, zebranie niezbędnych danych przez pracownika Oproject, aż po dostarczenie wyników analizy w wybranej przez Klienta formie.
 2. Etap pierwszy realizuje Klient, Użytkownik urządzenia. Oproject zbiera wstępne informacje o zakresie pracy i dostarcza Klientowi do wypełnienia formularz danych wejściowych. Klient przeprowadza przegląd posiadanej dokumentacji, zbiera i podaje niezbędne dane. Oproject na ich podstawie przeprowadza analizę i dostarcza jej wyniki.

Niezależnie od sposobu realizacji, zawsze udzielamy wyczerpujących wyjaśnień dotyczących zagadnienia resursu urządzeń, przeglądów specjalnych i aktualnego stanu prawnego. Właśnie po to nieustannie poszerzamy naszą wiedzę i kompetencje. Jesteśmy przekonani, że świadomym Klientom łatwiej jest zarządzać i podejmować optymalne dla nich decyzje.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji. Numery telefonów znajdą Państwo TUTAJ, a jeśli wyślą Państwo do nas wiadomość z wykorzystaniem poniższego formularza – to my skontaktujemy się z Państwem.