Oproject

Serwis i konserwacja urządzeń transportu bliskiego

Utrzymanie ruchu suwnic, żurawi i innych urządzeń transportu bliskiego to bardzo szerokie zagadnienie. Oproject jest solidnym wsparciem począwszy od procesu zakupu UTB, przez remonty i budowę torowisk, po usługi serwisowe planowane, reakcje serwisu na zgłoszenie awarii, konserwację dźwignic ich naprawy, modernizacje, aż do wycofania z użytkowania, demontażu i złomowania.

Montaż suwnic i żurawi Oproject

Co znajduje się w ofercie Oproject?

Spośród urządzeń transportu bliskiego zajmujemy się głównie dźwignicami, co oznacza serwis i konserwację: suwnic, żurawi, wciągników i wciągarek. W naszym zespole znajdują się osoby z wieloletnim  stażem i  doświadczeniu w różnych aspektach branży zatem oferujemy.

– Usługi doradcze – consulting – określenie faktycznego zapotrzebowania i priorytetów Użytkownika suwnicy, przygotowanie zapytań ofertowych w zakresie UTB, określenie wymagań wobec dostawców dla przedmiotu oferty, analiza porównawcza ofert pod kątem ochrony interesów przyszłego Użytkownika. Kliknij aby uzyskać  więcej informacji.

– Wykonanie montażu urządzenia – który często wiąże się z demontażem istniejących urządzeń, naprawą, rektyfikacją torowiska jezdnego, montażem linii zasilającej, a kończy się podłączeniem urządzenia, wykonaniem prób ruchowych, pomiarów elektrycznych i przedstawieniem właściwej dokumentacji. Kliknij aby uzyskać więcej informacji o usługach montażu suwnic, a tutaj by uzyskać informacje o pracach na torowiskach jezdnych.

– Uczestnictwo w odbiorze UDT – zarówno nowych UTB, urządzeń które serwisujemy i konserwujemy na podstawie umów serwisowych lecz także jako asysta dedykowana do tego celu jednorazowym zamówieniem.

Serwis i konserwacja dźwignic – suwnic, żurawi, wciągników, wciągarek – zgodnie z właściwym rozporządzeniem, instrukcjami obsługi urządzeń i wymogami Użytkownika. Kliknij aby uzyskać więcej informacji o konserwacji suwnic.

Serwis urządzeń dźwignicowych – prowadzony zarówno na podstawie umów jak i pojedynczych zamówień – wymiany eksploatacyjne części, prace serwisowe planowane nie wymagające uzgodnienia z Urzędem Dozoru, prace serwisowe napraw awarii i usterek zgłaszanych przez Użytkownika. Kliknij aby uzyskać  więcej informacji o pracach serwisowych w obszarze suwnic.

Modernizacje i naprawy – projektowanie i wykonawstwo prac wymagających uzgodnienia z Urzędem Dozoru. Kliknij aby uzyskać  więcej informacji o modernizacjach i naprawach w Oproject.

– Analiza poziomu wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego. Kliknij aby uzyskać  więcej informacji o tym czym jest resurs i jak Oproject wykonuje analizy poziomu zużycia resursu.

Ocena stanu technicznego (przeglądy specjalne suwnic, żurawi wciągników wciągarek). Kliknij aby uzyskać  więcej informacji o przeglądach specjalnych.

Zakres naszych działań w każdym obszarze ustalamy indywidualnie wpisując się w standard pracy Użytkownika.