Oproject

Serwis suwnic w Oproject

To właśnie serwis suwnic i innych dźwignic był pierwszą usługą w palecie zajęć Oproject. Świadomość jak wielkie znaczenie ma jakość wykonywanych prac serwisowych pchnęła nas o założenia własnej działalności gospodarczej i sformułowania takich standardów pracy aby wykonywać  prace serwisowe lepiej, sprawniej i z większą odpowiedzialnością niż ogromna większość spotykanych przez nas konserwatorów.

W Oproject dzielimy prace serwisowe na dwie generalne kategorie: prace serwisowe planowane i prace serwisowe awaryjne – wykonywane w odpowiedzi na niedomaganie w pracy urządzenia.

Czym są dla Oproject prace serwisowe planowane?

Nie ma urządzenia niezniszczalnego, nie ma niezniszczalnych części i podzespołów.  Dodatkowo panujące na rynku trendy promują niską żywotność elementów i urządzeń w porównaniu ze starszymi suwnicami polskich producentów, np. GZUT, FUD, FAMAK. Ten fakt wymusza na użytkownikach prowadzenie konserwacji suwnic aby przedłużać  ich żywotność.

Remont przekładni suwnicy Oproject, kola i wały zębate

Jednak niezależnie od konserwacji żywotność poszczególnych elementów budujących suwnicę jest różna i wpływ na nią ma wiele czynników. Stąd dla każdej suwnicy określa się części i podzespoły naturalnie zużywające się. Wiele umów zakupu nowych urządzeń zawiera w sobie załączniki określające te części, a instrukcje obsługi wskazują w jakim czasie należy poszczególne elementy wymienić.

Dodatkowo zadaniem konserwatora suwnicy jest monitorowanie stanu podzespołów suwnicy, zatem wynikiem ich obserwacji mogą również być zalecenia wymiany części lub sugestie, że taka konieczność może się pojawić w najbliższym czasie.

Część prac serwisu suwnic jest planowanych z uwagi na:

  • rozwój przedsiębiorstw Użytkowników,
  • zmiany profilu produkcji,
  • chęć poprawienia ergonomii pracy suwnicą,
  • zmiany w przepisach narzucające nowe obowiązki na Użytkowników.

W przypadku starszych suwnic zmiany mogą być sugerowane zmniejszaniem się ilości dostępnych części zamiennych lub brakiem ich kompatybilności z nowymi rozwiązaniami, nie mówiąc o bezpieczeństwie pracy.

Zatem wykonujemy modernizacje urządzeń, takie jak montaż sterowań radiowych, zmiany napędów, montaże falowników, wymiany zasilania i tym podobne. Ich cechą charakterystyczną jest przemyślany i planowany charakter, dla którego narzędziem są planowane prace serwisowe.

Specyficznym rodzajem planowanych prac serwisu suwnic są przeglądy inne niż konserwacyjne, czyli na przykład przeglądy wstępne, ocena stanu technicznego, przeglądy specjalne, ekspertyzy – również wykonywane przez nasz zespół.

Serwis suwnic  –  reakcje na awarie

Prace serwisowe na suwnicy, awaria suwnicy

W naszym rozumieniu konserwacje urządzeń dźwignicowych, w tym suwnic, powinny prowadzić w przypadku urządzeń  starszych do systematycznego zmniejszania się ilości awarii i usterek. W przypadku nowych suwnic powinny służyć utrzymaniu ich w ruchu i przedłużaniu żywotności części i podzespołów oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii na skutek nieprawidłowości sprzętowych. Prace konserwacji suwnic są ważnym elementem predykcyjnego utrzymania ruchu.

Na wystąpienie awarii i usterek ma jednak wpływ wiele czynników nie związanych z samym stanem technicznym urządzenia (jakość pracy operatora, stan instalacji współistniejących, wiek urządzeń i podzespołów, specyficzne warunki pracy).

Oproject zarówno w postaci umów stałych jak i indywidualnych uzgodnień prowadzi serwis suwnic w odpowiedzi na zgłoszenia awarii.

Jak wygląda awaryjny serwis suwnicy w Oproject?

Zgłoszenia awarii przyjmujemy pod numerem telefonu {wkrótce zostanie udostępniony numer telefonu} w przypadku umów stałych:  oraz jednocześnie e-mailem na adres: biuro@oproject.pl. W przypadkach indywidualnych dane kontaktowe znajdą Państwo TUTAJ, a formularz kontaktowy poniżej.

  • Pracownik serwisu w wyznaczonym umową czasie kontaktuje się ze zgłaszającym, celem uzupełnienia informacji i oceny sytuacji i zapotrzebowania na części zamienne lub konkretne prace serwisowe. Należy też przygotować się na pytania dotyczące dostępu do urządzenia i warunków pracy serwisu.
  • Klientom indywidualnym przedstawiany jest cennik usług i uzgadniane są warunki handlowe, potwierdzane e-mailem przez naszego handlowca.
  • Po uzupełnieniu informacji uzgadniany jest termin przyjazdu naszej ekipy serwisowej. Dla umów jest on często bardzo szybki, regulowany zapisami umowy.
  • Wykonanie prac serwisowych kończy się zawsze przedstawieniem protokołu. Protokół serwisu suwnicy zawiera głównie: czas pracy i ilość obsługujących serwisantów, stwierdzone usterki, zakres wykonanych prac i dalsze zalecenia.
  • Jeśli awaria nie jest możliwa do wyeliminowania w trakcie pierwszej wizyty serwisowej ustalony zostaje dalszy ciąg zdarzeń.

Proszę Państwa nie bez znaczenia jest jakość komunikacji z Klientem, który oczekuje możliwie szybko – możliwie jasnych informacji o dalszych losach urządzenia, a co za tym idzie produkcji… Dlatego poświęcamy sporo swojego czasu by nasi pracownicy potrafili udzielić wartościowych wyjaśnień naszym Klientom.

Zapraszamy zatem do podjęcia kontaktu z nami.