Oproject

Serwis wciągników i wciągarek Oproject

W Oproject dzielimy serwis wciągników i wciągarek na dwie generalne kategorie: prace serwisowe planowane i prace serwisowe awaryjne.

Prace serwisowe planowane

Nie ma urządzenia niezniszczalnego, nie ma niezniszczalnych części i podzespołów.  Dodatkowo panujące na rynku trendy promują niską żywotność elementów i urządzeń. Zwłaszcza w porównaniu ze starszymi produktami polskich producentów, np. GZUT, FUD, FAMAK. Ten fakt wymusza na użytkownikach prowadzenie konserwacji wciągników i wciągarek aby przedłużać  ich żywotność.

Dodatkowo jako konserwatorzy monitorujemy stan podzespołów wciągników i wciągarek, zatem wynikiem obserwacji mogą również być zalecenia wymiany części lub sugestie, że taka konieczność może się pojawić w najbliższym czasie.

W przypadku starszych wciągarek zmiany ich budowy mogą być sugerowane zmniejszaniem się ilości dostępnych części zamiennych lub brakiem ich kompatybilności z nowymi rozwiązaniami, nie mówiąc o bezpieczeństwie pracy.

Zatem wykonujemy modernizacje urządzeń, takie jak montaż sterowań radiowych, zmiany napędów, montaże falowników, wymiany zasilania i tym podobne. Ich cechą charakterystyczną jest przemyślany i planowany charakter, dla którego narzędziem są planowane prace serwisowe.

Specyficznym rodzajem planowanych prac serwisu są przeglądy inne niż konserwacyjne. Na przykład przeglądy wstępne, ocena stanu technicznego, przeglądy specjalne, ekspertyzy – również wykonywane przez nasz zespół.

Reakcje na awarie – prace serwisowe nieplanowane

W naszym rozumieniu konserwacje urządzeń dźwignicowych powinny prowadzić w przypadku urządzeń  starszych do systematycznego zmniejszania się ilości awarii i usterek. W przypadku nowych wciągników powinny służyć utrzymaniu ich w ruchu i przedłużaniu żywotności podzespołów. Jest to dobry sposób by minimalizować ryzyko wystąpienia awarii. Prace konserwacji wciągników i wciągarek są ważnym elementem predykcyjnego utrzymania ruchu.

Na wystąpienie awarii i usterek ma jednak wpływ wiele czynników nie związanych z samym stanem technicznym urządzenia (jakość pracy operatora, stan instalacji współistniejących, wiek urządzeń i podzespołów, specyficzne warunki pracy).

Oproject zarówno w postaci umów stałych jak i indywidualnych uzgodnień prowadzi serwis suwnic w odpowiedzi na zgłoszenia awarii.

Jak wygląda awaryjny wciągników i wciągarek suwnicy w Oproject?

Zgłoszenia awarii przyjmujemy pod numerem telefonu {wkrótce zostanie udostępniony numer telefonu} w przypadku umów stałych:  oraz jednocześnie e-mailem na adres: biuro@oproject.pl. W przypadkach indywidualnych dane kontaktowe znajdą Państwo TUTAJ, a formularz kontaktowy poniżej.

  • Pracownik serwisu w wyznaczonym umową czasie kontaktuje się ze zgłaszającym. Uzupełnia informacje i ocenia sytuację i zapotrzebowanie na części zamienne lub konkretne prace serwisowe. Należy też przygotować się na pytania dotyczące dostępu do urządzenia i warunków pracy serwisu.
  • Klientom indywidualnym przedstawiamy cennik usług i uzgadniamy warunki handlowe, potwierdzamy je e-mailem.
  • Po uzupełnieniu informacji uzgadniamy termin przyjazdu naszej ekipy serwisowej. Dla umów jest on często bardzo szybki, regulowany zapisami umowy.
  • Wykonanie prac serwisowych kończy się zawsze przedstawieniem protokołu. Protokół serwisu wciągnika i wciągarki zawiera głównie: czas pracy i ilość obsługujących serwisantów, stwierdzone usterki, zakres wykonanych prac i dalsze zalecenia.
  • Jeśli awaria nie jest możliwa do wyeliminowania w trakcie pierwszej wizyty serwisowej ustalamy z Klientem dalszy ciąg zdarzeń.

Proszę Państwa nie bez znaczenia jest jakość komunikacji z Klientem, który oczekuje możliwie szybko – możliwie jasnych informacji o dalszych losach urządzenia, a co za tym idzie produkcji… Dlatego poświęcamy sporo swojego czasu by nasi pracownicy potrafili udzielić wartościowych wyjaśnień naszym Klientom.