Oproject

Montaż i demontaż – żurawie warsztatowe

Montaż i demontaż żurawia czy innych urządzeń dźwignicowych (suwnica, wciągnik, przeciągarka) wymaga odpowiednich przygotowań merytorycznych, sprzętowych. W części przypadków wizji lokalnej warunków montażu.

Montowaliśmy i demontowaliśmy żurawie dwóch typów

  1. Żurawie warsztatowe przyścienne – montujemy do istniejących elementów budynków – ścian, słupów.

Do takiego montażu stosujemy różnego rodzaju obejmy i kotwy, zaprojektowane każdorazowo w odpowiedzi na zastane warunki w wyznaczonej do montażu lokalizacji. W naszym warsztacie wykonujemy elementy montażowe, aby kompleksowo obsługiwać zlecenia.

  1. Żurawie warsztatowe słupowe, kolumnowe – montujemy na kolumnie, będącej nieodłącznym elementem urządzenia.

Montaż tego rodzaju urządzeń dźwignicowych wymaga zakotwienia kolumny żurawia do podłoża:

  • za pomocą kotew chemicznych,
  • za pomocą kotew uprzednio zatopionych w przygotowanym fundamencie.

Sposób montażu i jego szczegółowe warunki każdorazowo uzgadniamy z partnerem biznesowym zlecającym nam wykonanie usługi, bo w zależności od producenta żurawia warsztatowego – mogą się zaskakująco różnić.

Zmiana lokalizacji żurawia

Demontaż żurawia związany jest zazwyczaj z jego złomowaniem, jednakże warto pamiętać, że urządzenie można przenieść w inne miejsce. Podobnie jak suwnice, żurawie mogą pracować w innej lokalizacji niż dotychczas, choć po dopełnieniu odpowiednich formalności. Każdorazowo należy przygotować wtedy komplet dokumentacji żurawia – jak gdyby był nowym urządzeniem w danym miejscu. Do istniejących instrukcji należy wprowadzić odpowiednie zmiany oraz załączyć nowe dokumenty związane z montażem. Są to decyzja budowlańca, szkic sytuacyjny, schemat zasilania, poświadczenie montażu żurawia, protokoły z odpowiednich prób i badań. Miejsce dotychczasowej pracy żurawia, skąd został zdemontowany, należy dostosować do użytkowania zgonie z wytycznymi bezpieczeństwa.

Informacje na ten temat odnajdą Państwo także w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. TUTAJ znajdą Państwo jego treść. Oczywiście, w przypadku pytań udzielimy Państwu wszelkich informacji, zatem zapraszam do kontaktu.

Montaż żurawia – końcowe prace

Nieodłącznym elementem w przypadku żurawi o napędzie elektrycznym jest doprowadzenie zasilania do urządzenia, montaż łącznika głównego i odpowiednie podłączenie urządzenia. Zakończeniem czego są pomiary elektryczne: badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych i ciągłości przewodów ochronnych, badanie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

Kolejno wykonujemy próby ruchowe wszystkich mechanizmów żurawia.

Pracujemy w zgodzie z dostarczoną nam dokumentacją montażową, projektami budowlanymi i sztuką branżową. Posiadamy wiedzę w zakresie wymogów prawnych dotyczących montażu i samych urządzeń, wiedzę i umiejętności praktyczne techniczne.

Do tej pory montowaliśmy żurawie warsztatowe produkcji Abus, Konecranes, GH, Windex Holding (na podzespołach Terex Donnati), Demag. Kiedy będą Państwo zainteresowani rozmową telefoniczną dane kontaktowe odnajdziecie TUTAJ. Poniżej zamieszczamy formularz kontaktowy.