Oproject

Wymiana kół suwnicy bramowej, kontenerowej. Naprawa suwnicy.

Wymiany kół oraz remonty przekładni

Bieżące prace to głównie serwisy przekładni oraz wymiany kół – także na imponujących rozmiarami i masą – suwnicach kontenerowych.