Oproject

Skan zaświadczenia udziału w szkoleniu kontroler jakości

Kontrola jakości – Oproject nieustannie poszerza horyzonty i uzupełnia wiedzę.

Od początku istnienia Oproject jakość wykonywanych usług i produktów oddawanych w ręce klientów miała dla nas podstawowe znaczenie. Nie tylko jakość związana z ofertą firmy, a także jakość współpracy: komunikacji z klientem, terminowości realizacji, słowności i solidności.

Kontrola jakości w mikroprzedsiębiorstwie to fakt!

Kontroler jakości w firmie, to ważny element procesu powstawania produktów i wykonywania usług. Dla Oproject także – kluczowe ogniwo umożliwiające dobrze ukierunkowany rozwój przedsiębiorstwa. Zatem tak dla Państwa jak i dla nas samych inwestujemy bez wahania w zasoby naszej firmy: wiedzę (czerpaną od najlepszych i z najbardziej kompetentnych źródeł) i kontakty z profesjonalistami (nieodzowne w branży).

To, że można na nas liczyć i mieć dzięki współpracy z nami przysłowiowy „święty spokój” z urządzeniami dźwignicowymi – bardzo nas cieszy!

Szkolenia – Kontroler jakości

Poważnie zbudowane, bardzo nasycone informacjami i wspaniale prowadzone szkolenia są na wagę złota. W ostatnim czasie zakończyliśmy udział w dwudniowym szkoleniu UDT poświęconym kontroli jakości. Od organizacji jej struktur w firmie aż po uzupełnienie wiedzy z materiałoznawstwa i procesów spajania.

Dyrektywy Unii Europejskiej, przepisy Ustaw i Rozporządzeń polskich, normy i wytyczne WUDT – były bazą do wskazania jak postępować w różnych etapach produkcji, jakie zadania pełni kontroler jakości, a jakie spawalnik czy technolog. Uwidoczniły różnice w astatach materiałowych oczekiwanych od producentów (Atesty 3.1, 3.2 i inne), w atestach i poświadczeniach wymaganych od podwykonawców procesów obróbki plastycznej i spawalniczej. Przedstawione doświadczenia praktyczne prelegentów pozwoliły zmierzyć się z problemami i wskazały jak unikać błędów mogących zaważyć na zdatności produktu do użytku. Nie do przecenienia jest również fakt szerokiego omówienia niezgodności produkcyjnych w obróbce plastycznej materiałów oraz procesie spawania – kluczowe w branży urządzeń dźwignicowych.

Zakres naszej oferty poznają Państwo tutaj.

Kontroler jakości

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!