Oproject

Podtorza, torowiska jezdne suwnic, prace spawalnicze, Montaż i rektyfikacja podtorzy suwnic

Kompleksowa realizacja

Kompleksowa realizacja usług jest pojęciem tak… nadużywanym, że przestaje świadczyć o wyjątkowości. Niegdyś elementem przewagi konkurencyjnej na każdym rynku było realizowanie zadań od A do Z. Tak by w jak najmniejszym stopniu angażować Zamawiającego. Dużą wartość miał tak zwany „święty spokój”, brak zmartwień Klienta w zakresie powierzonej nam pracy. Dzisiaj takie postępowanie uznawane jest za standard, a nie wyjątek. Problem w tym, że definicja kompleksowej realizacji – potrafi być różna w zależności od wykonawcy usługi.

Kompleksowa realizacja zlecenia w rozumieniu Oproject

W naszym portfolio widnieje wiele usług jakie oferujemy w branży dźwignic. Po pierwsze jest to efekt realnej kompleksowości w naszym działaniu. Dzięki czemu uzyskaliśmy na przestrzeni lat wiele dodatkowych umiejętności. Po drugie jest to naturalna baza i pomost do pełnego realizowania powierzanych nam zleceń.

Wiedza, komunikacja, informacja

Kompleksowa realizacja zleceń zaczyna się od wiedzy jaką posiadamy, jaką dysponują nasi partnerzy i tej której wiemy gdzie szukać. Następnie wkracza komunikacja z Klientem i przekazywanie kompletu wiedzy z różnych dziedzin, informacji, opisu dotychczasowych doświadczeń. Tego wszystkiego co daje Klientowi możliwość podjęcia najbardziej optymalnych decyzji, czy innego spojrzenia na pracę do wykonania.

Najlepszym Klientem dla Oproject jest klient świadomy i doinformowany, jest to gwarancja trwałej współpracy, komfortu otwartości dla obu stron i jasnego przekazu. Niestety w wielu firmach o podobnym profilu świadczonych usług – im mniej klient wie tym lepiej. Ile negatywnych skutków w realizacji projektów ma brak wiedzy i niedomówienia we współpracy, mogą Państwo oszacować sami. Dla Oproject taka praca – to strata czasu, ograniczanie rozwoju własnego i firmy Klienta i generowanie niepotrzebnych, ukrytych problemów.

Współpraca z przedstawicielami innych branż

Kompleksowa realizacja to także płynna i pewna współpraca z fachowcami o umiejętnościach odbiegających od naszych. W realizacji zadań w branży dźwignic niezbędna jest wiedza z zakresu: budowlanego, geodezyjnego, prawnego (dozór techniczny), finansowego (leasing) oraz różnych dziedzin: mechaniki, elektryki, automatyki, badań i pomiarów. W przypadku analizy poziomu wykorzystania resursu dodatkowo wiedza wykraczające poza suwnice, żurawie i wciągniki czy wciągarki, sięgająca hydrauliki i pneumatyki. Zatrudniamy potrzebnych nam specjalistów w różnych formach w zależności od charakteru ich pracy jaki mają dla nas wykonać. Czy jest to specjalistyczna ekspertyza uszkodzenia podzespołu suwnicy (koło), czy projekt budowlany estakady, czy pomiary – współpracujący z nami specjaliści to stała, sprawdzona i dobrze skomunikowana ekipa.

Doświadczenie

Oproject to firma założona przez człowieka pełniącego w branży dźwignic różne funkcje. Zaopatrzenie dla działu produkcji, fizyczna praca w dziale produkcji oraz zarządzenie działem, wreszcie praca w serwisie urządzeń i osobiste wykonywanie prac montażowych, remontowych dźwignic. Okazało się, że ta praca ma wartość nie tylko w pieniądzu, ale stała się zainteresowaniem i pasją. Nasi serwisanci i konserwatorzy, również mają za sobą lata pracy i realizacji najróżniejszych zadań związanych z dźwignicami. Są to też osoby o wysoce rozwiniętych kompetencjach komunikacji. Nieodzownym elementem zespołu jest każdy pracownik biura odpowiadający za kontakt z Klientami, kontrolę jakości, przygotowanie dokumentacji działań serwisu i koordynację projektów – wszyscy posiadający doświadczenie w prowadzeniu tych działań w branży dźwignic.

Umiejętności nas wszystkich i wiedza płynąca z bezpośrednich doświadczeń – zaprzęgnięte do kompleksowej realizacji działań, są dla nas i dla Klientów gwarancją sprawności i spokoju.

Narzędzia

Kompleksowa realizacja ma u swych podstaw dobrze dobrane narzędzia. Oproject staje się najlepszym serwisem w branży, między innymi dzięki znakomitemu wyposażeniu w narzędzia. Siłowniki, ściągacze, wiertarki i inne pozostałe narzędzia i wyposażenie (rusztowanie, wciągniki) – sprawne, atestowane, konserwowane – usprawniają wykonywanie prac i zapobiegają nieprzewidzianym trudnościom.

Na równi z narzędziami wykorzystujemy samochody serwisowe, stale przygotowanie do działania.

Narzędziami w naszej pracy są też: dostęp do zasobów biurowych firmy z dowolnego miejsca z dostępem do internetu, opracowane i wdrożone przez nas samych standardy pracy, bezpośrednia telefoniczna komunikacja z serwisem. Nasze nastawienie i wdrażanie elektronicznego systemu przechowywania danych i przesyłania dokumentów, także ułatwia koordynację prac i realizacji projektów.

Kompleksowa realizacja – jak coś jest do wszystkiego…

Nikt nie jest do wszystkiego. Poznanie swoich ograniczeń i niedomagań dotyczy także firm. Dopiero znając je – można nad nimi pracować, poszukiwać wiedzy, kontaktów, sposobów. Żadna firma nie jest sama na świecie i nie musi wszystkiego robić własnymi rękoma: ani Klient ani Wykonawca. Znalezienie płaszczyzny porozumienie, ustalenie granic działania i pola kooperacji to początek projektu zakończonego sukcesem – czy bezie to kompleksowa realizacja zakupu nowego urządzenia wraz z budową torowiska czy remontu dotychczasowego.

Czynności w zakresie kompleksowej realizacji Oproject

Wykonamy między innymi:

  • Przygotowanie dokumentacji – każdej związanej z urządzeniami transportu bliskiego. Dokumentacji modernizacji, naprawy, instrukcje obsługi główne i stanowiskowe, poświadczenia, protokoły, karty badania haka i cięgien. Dokumentacja obrotu zawiesiami i osprzętem dźwignic. I wiele innych, niezbędnych w każdym procesie.
  • Wskazówki do wykonania poprawnej dokumentacji nie związanej bezpośrednio z urządzeniem – protokoły budowlane, opracowania operatów geodezyjnych i tym podobne.
  • Dokumentacja związana z wykonaniem prac na urządzeniu – plan BIOZ, plany BHP i inne.
  • Organizacja i refakturowanie sprzętu dźwigowego itp. niezbędnego do prowadzenia prac na obiekcie.
  • Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.
  • Wykonanie robót na obiekcie.
  • Pomiary i badania po wykonaniu prac.
  • Pomiary i badania przy przeglądach specjalnych i nie tylko.
  • Odbiory Dozoru Technicznego.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji osobiście, TUTAJ odnajdą Państwo nasze numery telefonów i adresy mailowe, a poniżej prosty formularz kontaktowy.