Oproject

Żuraw przyścienny, ogranicznik obrotu ramienia żurawia, montaż żurawia przyściennego.

Montujemy żurawie

Montaż każdego urządzenia dźwignicowego, czy to suwnica, czy żuraw, czy przeciągarka… wymaga odpowiednich przygotowań merytorycznych, sprzętowych i w większości przypadków wizji lokalnej warunków montażu.

Żurawie warsztatowe, które zamontowaliśmy do tej pory, podzielić można na dwa typy:

1. Żurawie warsztatowe przyścienne – montowane do istniejących elementów budynków – ścian, słupów.

Przykładowy żuraw przyścienny żuraw przyścienny

Do takiego montażu stosuje się różnego rodzaju obejmy i kotwy, zaprojektowane każdorazowo w odpowiedzi na zastane warunki w wyznaczonej do montażu lokalizacji.

2. Żurawie warsztatowe słupowe, kolumnowe – montowane na kolumnie, będącej nieodłącznym elementem urządzenia.

przykładowy żuraw kolumnowy, słupowy żuraw kolumnowy

Montaż tego rodzaju urządzeń dźwignicowych wymaga zakotwienia kolumny żurawia do podłoża:

– za pomocą kotew chemicznych

– za pomocą kotew uprzednio zatopionych w przygotowanym fundamencie.

kotwienie żurawia słupowego warunki montażu żurawia przyściennego Obraz przedstawia efekty prac montażowych suwnic natorowych produkcji GH Cranes

Sposób montażu i jego szczegółowe warunki każdorazowo uzgadniamy z partnerem biznesowym zlecającym nam wykonanie usługi, bo w zależności od producenta żurawia warsztatowego – mogą się zaskakująco różnić.  

Nieodłącznym elementem w przypadku żurawi o napędzie elektrycznym jest doprowadzenie zasilania do urządzenia, montaż łącznika głównego i odpowiednie podłączenie urządzenia. Zakończeniem czego są pomiary elektryczne: badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych i ciągłości przewodów ochronnych, badanie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

Kolejno wykonujemy próby ruchowe wszystkich mechanizmów. 

Pracujemy w zgodzie z dostarczoną nam dokumentacją montażową, projektami budowlanymi i sztuką branżową. Posiadamy wiedzę w zakresie wymogów prawnych dotyczących montażu i samych urządzeń, wiedzę i umiejętności praktyczne techniczne.

Do tej pory montowaliśmy żurawie warsztatowe produkcji Abus, Konecranes, GH, Windex Holding (na podzespołach Terex Donnati), Demag.